Η πρόληψη στη φυτοπροστασία & οι ωφέλιμοι οργανισμοί

Tα μέτρα πρόληψης παίζουν σημαντικό ρόλο στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση εχθρών και ασθενειών των φυτών. Οι νέες τάσεις στη Φυτοπροστασία δίνουν έμφαση αφενός στην παρεμπόδιση της εμφάνισης και εξάπλωσης εντόμων και ασθενειών στα φυτά, αφετέρου σε μέτρα και σκευάσματα που βοηθούν στην ανάπτυξη και ευρωστία των φυτών. Την ίδια στιγμή, η οικονομική κατάσταση επιβάλει στους παραγωγούς προσεκτική επιλογή των εισροών και των καλλιεργητικών εργασιών, ώστε να καλυφθούν τα έξοδα και να εξασφαλιστεί το απαιτούμενο οικονομικό όφελος στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου.

Το παραπάνω δίλημμα για το εάν συμφέρει να πάρουμε προληπτικά μέτρα και να ενδυναμώσουμε την καλλιέργεια ή εάν πρέπει να κάνουμε οικονομία στην αρχή που τα προβλήματα δεν έχουν εμφανιστεί, θα πρέπει να το εξετάσουμε με καθαρά οικονομικούς όρους. Η Τuta στην τομάτα, οι θρίπες στην πιπεριά και το αγγούρι, ο ψευδόκοκκος στο αμπέλι, η καρπόκαψα στα μήλα, η αγρότιδα στο χλοοτάπητα, κ.α. είναι εχθροί που εμφανίζονται κάθε χρόνο σε πολλές περιοχές και προκαλούν οικονομικές ζημιές.

Προληπτικές λύσεις, όπως τα ωφέλιμα έντομα φύλακες που μπορούν να εγκατασταθούν και πριν να εμφανιστεί η προσβολή και να αναπτύξουν πληθυσμούς προστατεύοντας το φυτό από εισβολές φυτοφάγων, αξίζει να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα Φυτοπροστασίας, ειδικότερα όταν υπάρχει ιστορικό προσβολής στον αγρό, το θερμοκήπιο ή την περιοχή.

Τα αρπακτικά έντομα και ακάρεα χρησιμοποιούνται δεκαετίες στις καλλιέργειες με αξιόλογα αποτελέσματα και γι’ αυτό έχει γίνει κοινή πρακτική η προληπτική εξαπόλυσή τους. Ωφέλιμα φύλακες είναι τα είδη Orius και A.swirskii για την πιπεριά και το αγγούρι, το Νesidiocoris ή το Macrolophus για την ντομάτα, τα Νesidiocoris και A.swirskii για την μελιτζάνα, το A. andresoni για τα οπωροφόρα, το Anthocoris για την αχλαδιά, το Nephus στο αμπέλι κ.α.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ – ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ

Αρπακτικά έντομα και ακάρεα μπορούν να εξαπολυθούν προληπτικά στην καλλιέργεια, λειτουργώντας ως “φύλακες”. Επιβιώνουν καταναλώνοντας εναλλακτικές τροφές όπως η γύρη, το εξωανθικό νέκταρ, καθώς και άλλα μικρά έντομα. Το χαρακτηριστικό αυτό επιτρέπει μια σταθερή εγκατάσταση των ωφέλιμων στις καλλιέργειες ακόμα και σε απουσία των θηραμάτων τους. Σε περίπτωση εισβολής φυτοφάγων, τα ωφέλιμα φύλακες που βρίσκονται ήδη στο φυτό, θα καταναλώσουν τα φυτοφάγα, θα αναπαραχθούν και θα αναχαιτίσουν την προσβολή.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

  • Οι εντομοπαθογόνοι νηματώδεις μπορούν να εφαρμοστούν με ριζοπότισμα και να καθαρίσουν το έδαφος σε περίπτωση που υπάρχουν μολύσματα από την προηγούμενη περίοδο. Αντιμετωπίζουν τα στάδια των φυτοφάγων που βρίσκονται στο έδαφος, όπως οι θρίπες, η Tuta, o κρεμμυδοφάγος, οι σκιαρίδες, κ.α.

  • Τα μυκόρριζα είναι συμβιωτικοί οργανισμοί των ριζών που βελτιώνουν τη δομή του εδάφους και αυξάνουν την απορροφητική επιφάνεια καθώς και τον όγκο του εδάφους που εκμεταλλεύεται το φυτό. Σαν αποτέλεσμα αυξάνεται η απορρόφηση νερού και θρεπτικών στοιχείων ακόμη και σε μορφές που δεν είναι άμεσα αφομοιώσιμες από το φυτό. Έτσι, τα μυκόρριζα υποστηρίζουν σημαντικά τη θρέψη του φυτού και η λίπανση μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική και οικονομική.

      • Το ΟZOR περιέχει υδατοδιαλυτή μυκόρριζα που εφαρμόζεται μόνο μια φορά στην αρχή της καλλιέργειας και αποικίζει τη ρίζα. Η απορρόφηση του νερού και των θρεπτικών στοιχείων πολλαπλασιάζεται, ενώ παρουσία από τα μυκόρριζα στη ρίζα προσφέρει προστασία από παθογόνα.

  • Ωφέλιμοι μικροοργανισμοί, όπως ωφέλιμοι βάκιλοι και μύκητες μπορούν να αντιμετωπίσουν στο έδαφος φυτοφάγα έντομα, παθογόνα των φυτών και βλαβερούς νηματώδεις. Σε θερμοκήπια και αγρούς με ιστορικό που υποφέρουν από προσβολές φυτοπαρασιτικών νηματωδών και μυκήτων είναι απαραίτητο να λάβουμε μέτρα από νωρίς και να ελέγξουμε το πρόβλημα για να αποφευχθούν οι εξάρσεις.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

Η ενδυνάμωση της καλλιέργειας έχει άμεση σχέση με την παραγωγικότητα της. Εύρωστα φυτά θα αναπτύξουν πλούσιο φύλλωμα, πλούσια ανθοφορία και υψηλή παραγωγή. Βιοδιεγέρτες όπως το Biorend, συμβιωτικοί οργανισμοί και ωφέλιμοι μικροοργανισμοί μπορούν να προσφέρουν ένα αξιόλογο αποτέλεσμα στις αποδόσεις.

Προληπτικά για την ευρωστία των φυτών, είναι σημαντικό να γίνει ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος τους, οχύρωση των κυτταρικών τοιχωμάτων με εναπόθεση λιγνίνης και ενίσχυση της ανάπτυξης του ριζικού και υπέργειου τμήματος.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ & ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

Η καθαριότητα κι η απολύμανση των εγκαταστάσεων πριν την καλλιέργεια είναι προφανείς και σημαντικές για την σωστή ανάπτυξη της καλλιέργειας. Τα νεαρά φυτάρια που μεταφυτεύουμε είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε παθογόνα και εχθρούς. Προσβολές στο αρχικό στάδιο της ανάπτυξης του φυτού μπορεί να είναι θανατηφόρες και τα προβλήματα να ακολουθούν και μεγεθύνονται σε όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.

Οποιαδήποτε μηχανικά μέσα, όπως σίτες, παγίδες, κτλ. πρέπει να χρησιμοποιούνται εάν μπορούν να ενσωματωθούν στην καλλιεργητική πρακτική με ένα ανεκτό κόστος.

ΕΓΚΑΙΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Θα πρέπει ο παραγωγός να είναι συνεχώς σε εγρήγορση, να επισκέπτεται και να παρακολουθεί συχνά την καλλιέργειά του ώστε να διαπιστώσει έγκαιρα την οποιαδήποτε προσβολή για να έχει το χρόνο και την δυνατότητα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα σε αρχικό στάδιο.


Σεχτικά προϊόντα για την πρόληψη στη φυτοπροστασία

Αρπακτικό τετράνυχων

Ωφέλιμο φύλακας

Ιδανικό για δενδρώδεις καλλιέργειες

Αρπακτικό θρίπα

Ωφέλιμο φύλακας

Ιδανικό για λαχανοκομικά και ανθοκομικά φυτά

Αρπακτικό αλευρώδη και θρίπα

Ωφέλιμο φύλακας

Ιδανικό για λαχανοκομικά και ανθοκομικά φυτά

Αρπακτικό ψύλλας

Ωφέλιμο φύλακας

Ιδανικό για δενδρώδεις καλλιέργειες και αστικό πράσινο

Εικόνα προϊόντος Macrolophus pygmaeus

Αρπακτικό αλευρώδη και Tuta absoluta

Ωφέλιμο φύλακας

Ιδανικό για σολανώδη φυτά

Εικόνα προϊόντος Nephus includens

Αρπακτικό ψευδόκοκκου

Ωφέλιμο φύλακας

Για χαμηλές και μεσαίες προσβολές

Ιδανικό για το αμπέλι και για καλλωπιστικά φυτά

Εικόνα προϊόντος Nesidiocoris tenuis

Αρπακτικό αλευρώδη και Tuta absoluta

Ωφέλιμο φύλακας

Ιδανικό για σολανώδη φυτά

Εικόνα προϊόντος Orius laevigatus

Αρπακτικό θρίπα

Ωφέλιμο φύλακας

Ιδανικό για λαχανοκομικά και καλλωπιστικά φυτά