Για παραγγελίες καλέστε 2310461007 , 6988521200 ή στείλτε μας μήνυμα mail@bio-insecta.gr. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα

Θρίπες

Οι θρίπες είναι μικρά έντομα που ανήκουν στην τάξη των θυσανόπτερων. Όπως μαρτυρά και το όνομα της τάξης τους, τα φτερά τους αποτελούνται από σειρές από μακριές τρίχες που τους δίνουν τη μορφή θυσάνου.

Χαρακτηριστικά

  • Έχουν μέγεθος περίπου 1 mm, με χρωματισμό από κίτρινο, ως κίτρινο-καφέ και μαύρο.

  • Είδη οικονομικής σημασίας είναι το Frankliniella occidentalis (western flower thrips ή WFT ή θρίπας της Καλιφόρνιας) και το Thrips tabaci που προκαλούν ζημιές σε πολλές καλλιέργειες λαχανοκομικών και ανθοκομικών φυτών.

  • Ο βιολογικός τους κύκλος διαρκεί 2,5 εβδομάδες στους 25oC. Τα αυγά εναποτίθενται μέσα στον φυτικό ιστό. Έχει 2 προνυμφικά στάδια που απαντώνται στα φύλλα και στα άνθη. Πέφτει στο έδαφος ή σε διάφορα καταφύγια για να νυμφωθεί.

Ζημιές

  • Τρυπούν με τα στοματικά τους μόρια φύλλα, πέταλα ή καρπούς για να μυζήσουν χυμούς με αποτέλεσμα να προκαλούν χαρακτηριστική κηλίδωση στην προσβεβλημένη περιοχή. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να παρατηρηθεί και δημιουργία φελλώδους ιστού ή παραμόρφωση, ιδιαίτερα σε καρπούς.

  • Ακόμα, οι θρίπες μπορούν να προκαλέσουν έμμεση ζημία στις καλλιέργειες μέσω της μεταφοράς ιώσεων. Μέχρι στιγμής είναι γνωστά δέκα είδη θριπών (ανάμεσά τους και τα Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci) που οποίοι είναι φορείς του ιού του κηλιδωτού μαρασμού της τομάτας (TSWV).

  • Τέλος, η ικανότητα που έχουν οι θρίπες και κυρίως το Frankliniella occidentalis να αναπτύσσουν ανθεκτικότητα σε διάφορα εντομοκτόνα που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση τους κάνει ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για την εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων ελέγχου των πληθυσμών τους.

Εξάπλωση

  • Τα ενήλικα χάρη στο μικρό τους βάρος και με τη βοήθεια των φτερών τους μπορούν να μετακινηθούν σε μεγάλες αποστάσεις εκμεταλλευόμενα τον άνεμο.

  • Από τα ανήλικα στάδια των θριπών, οι προνύμφες 1ου και 2ου σταδίου, μπορούν να μετακινηθούν εύκολα βαδίζοντας στα φύλλα και τα άνθη του φυτού σε αντίθεση με τις νύμφες.

  • Τα νυμφικά στάδια βρίσκονται στο έδαφος και είναι ακίνητα.

  • Επιπλέον οι θρίπες, λόγω του μικροσκοπικού τους μεγέθους και τη συνήθεια να κρύβονται σε προστατευμένα μέρη των φυτών μπορούν να μεταφερθούν και παθητικά με τη μεταφορά φυτικού υλικού. Με αυτό τον τρόπο ο θρίπας της Καλιφόρνιας (WFT) από ιθαγενές είδος της δυτικής ακτής των Η.Π.Α. μεταφέρθηκε στον υπόλοιπο κόσμο.

Καλλιέργειες που προσβάλλουν

Προσβάλλουν όλες τις λαχανοκομικές και καλλωπιστικές καλλιέργειες στο θερμοκήπιο και τον ανοιχτό αγρό.


Βιολογική καταπολέμηση των θριπών με ωφέλιμα έντομα

Ωφέλιμοι νηματώδεις

Κατάλληλο για θρίπες, σκιαρίδες, τίπουλα, μύγες φρούτων κ.α.

Μπορεί να εφαρμοστεί και την χειμερινή περίοδο

Δρα ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες (έως 9οC)

Συνδυασμός νηματωδών και χιτοζάνης

Ιδιαίτερα αποτελεσματικό για θρίπα και δίπτερα ενώ έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα εναντίων λεπιδόπτερων και κολεοπτέρων

Κατάλληλο για μικτές προσβολές λόγω του εύρους δράσης

Δρα ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες (έως 9οC)

Ωφέλιμοι νηματώδεις

Αποτελεσματικό για οτιόρυγχους, σκαραβαίους (ριζοφάγες προνύμφες όπως μηλολόνθη), θρίπες, λυριόμιζα κ.α.

Κατάλληλο και για την θερμή περίοδο του έτους

Ιδανικό για υψηλές θερμοκρασίες (>25οC)

Συνδυασμός νηματωδών και χιτοζάνης

Ιδιαίτερα αποτελεσματικό για θρίπα και κολεόπτερα ενώ έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα εναντίων λυριόμυζας, φυλλοκνίστη κ.α.

Ταχεία δράση συμβιωτικών βακτηρίων

Ιδανικό για υψηλές θερμοκρασίες (>25οC)

Amblyseius cucumeris image

Αρπακτικό θρίπα

Ωφέλιμο φύλακας

Ιδανικό για λαχανοκομικά και ανθοκομικά φυτά

Amblyseius swirskii image

Αρπακτικό αλευρώδη και θρίπα

Ωφέλιμο φύλακας

Ιδανικό για λαχανοκομικά και ανθοκομικά φυτά

Orius laevigatus image

Αρπακτικό θρίπα

Ωφέλιμο φύλακας

Ιδανικό για λαχανοκομικά και καλλωπιστικά φυτά

Stratiolaelaps scimitus image

Αρπακτικό θρίπα

Για προστασία από φυτοφάγα έντομα στο έδαφος

Χρήσιμα σκευάσματα

Για τον εντοπισμό του θρίπα