Για παραγγελίες καλέστε 2310461007 , 6988521200 ή στείλτε μας μήνυμα mail@bio-insecta.gr. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα

Ωφέλιμα έντομα & ακάρεα

Η μεγάλη ποικιλία ωφέλιμων οργανισμών της Bio-insecta μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες σας για τη βιολογική καταπολέμηση των φυτοφάγων εντόμων. Εχθροί οικονομικής σημασίας όπως η μελίγκρα, ο τετράνυχος, ο θρίπας, ο αλευρώδης, η βαμβακάδα, η λυριόμυζα και η Tuta μπορούν να καταπολεμηθούν με επιτυχία, με οικολογικές μεθόδους που είναι ασφαλείς για τον χρήστη, δε ρυπαίνουν το περιβάλλον και αποδίδουν καθαρά προϊόντα χωρίς χημικά υπολείμματα.

Αρπακτικό αφίδων

Για υψηλές προσβολές αφίδων και άμεσα αποτελέσματα

Αρπακτικό τετράνυχων

Ωφέλιμο φύλακας

Ιδανικό για δενδρώδεις καλλιέργειες

Αρπακτικό θρίπα

Ωφέλιμο φύλακας

Ιδανικό για λαχανοκομικά και ανθοκομικά φυτά

Αρπακτικό αλευρώδη και θρίπα

Ωφέλιμο φύλακας

Ιδανικό για λαχανοκομικά και ανθοκομικά φυτά

Αρπακτικό ψύλλας

Ωφέλιμο φύλακας

Ιδανικό για δενδρώδεις καλλιέργειες και αστικό πράσινο

Παρασιτοειδές αφίδων

Για μικρόσωμες αφίδες και χαμηλές προσβολές

Κατάλληλο και για μικρές εκτάσεις (μπαλκόνια, κήποι, κλπ.)

Παρασιτοειδές αφίδων

Για μεγαλόσωμες αφίδες και χαμηλές προσβολές

Κατάλληλο και για μικρές εκτάσεις (μπαλκόνια, κήποι, κλπ.)

Αρπακτικό αφίδων

Για μέτριες και υψηλές προσβολές αφίδων

Για λαχανοκομικές και δενδρώδεις καλλιέργειες

Αρπακτικό αφίδων

Γενικό αρπακτικό

Για όλα τα επίπεδα προσβολής αφίδων


Εικόνα προϊόντος Cryptolaemus montrouzieri

Αρπακτικό ψευδόκοκκου

Για μεσαίες και υψηλές προσβολές

Εικόνα προϊόντος Delphastus catalinae

Αρπακτικό αλευρώδη

Για μεσαίες και υψηλές προσβολές

Παρασιτοειδές λυριόμυζας

Για χαμηλές και μεσαίες προσβολές

Εικόνα προϊόντος Encarsia formosa

Παρασιτοειδές αλευρώδη

Ιδανικό για λαχανοκομικά και καλλωπιστικά φυτά

Εικόνα προϊόντος Eretmocerus eremicus

Παρασιτοειδές αλευρώδη

Ιδανικό για λαχανοκομικά και καλλωπιστικά φυτά

Εικόνα προϊόντος Macrolophus pygmaeus

Αρπακτικό αλευρώδη και Tuta absoluta

Ωφέλιμο φύλακας

Ιδανικό για σολανώδη φυτά

Εικόνα προϊόντος Nephus includens

Αρπακτικό ψευδόκοκκου

Ωφέλιμο φύλακας

Για χαμηλές και μεσαίες προσβολές

Ιδανικό για το αμπέλι και για καλλωπιστικά φυτά

Εικόνα προϊόντος Nesidiocoris tenuis

Αρπακτικό αλευρώδη και Tuta absoluta

Ωφέλιμο φύλακας

Ιδανικό για σολανώδη φυτά

Εικόνα προϊόντος Orius laevigatus

Αρπακτικό θρίπα

Ωφέλιμο φύλακας

Ιδανικό για λαχανοκομικά και καλλωπιστικά φυτά

Εικόνα προϊόντος Phytoseiulus persimilis

Αρπακτικό τετράνυχων

Εξειδικευμένο αρπακτικό

Ιδανικό για λαχανοκομικά και καλλωπιστικά φυτά

Εικόνα προϊόντος Propylea quatordecimpunctata

Αρπακτικό αφίδων

Για μεσαίες και υψηλές προσβολές αφίδων

Εικόνα προϊόντος Rodolia cardinalis

Αρπακτικό Icerya

Εξειδικευμένο αρπακτικό

Ιδανικό για εσπεριδοειδή και καλλωπιστικά

Προσωρινά μη διαθέσιμο

Εικόνα προϊόντος Stratiolaelaps scimitus

Αρπακτικό θρίπα

Για προστασία από φυτοφάγα έντομα στο έδαφος

Εικόνα προϊόντος Trichopria drosophilae

Παρασιτοειδές Drosophila suzuki

Ιδανικό για οπωρώνες