Για παραγγελίες καλέστε 2310461007 , 6988521200 ή στείλτε μας μήνυμα mail@bio-insecta.gr. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα

Φερομόνες

Προσελκυστικές φερομόνες για διάφορα λεπιδόπτερα, ημίπτερα και δίπτερα.

Οι αναγραφόμενες φερομόνες είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να διαθέτουμε και άλλες που δεν αναγράφονται ή να μην διατίθενται ορισμένες που αναγράφονται. Μπορείτε να ενημερωθείτε τηλεφωνικά για διαθεσιμότητες.

Οι προσελκυστικές φερομόνες χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με παγίδες όπως η Τριγωνική παγίδα ( Παγίδα τύπου Δέλτα), η Παγίδα χοάνης ( Funnel trap ), καθώς και άλλες παγίδες που χρειάζονται προσελκυστική φερομόνη για να λειτουργήσουν.

Οδηγίες Εγκατάστασης

Για χρήση με Τριγωνική παγίδα ( Παγίδα τύπου Δέλτα )

Για χρήση με Παγίδα χοάνης ( Funnel trap )

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην αγγίζετε τις φερομόνες με γυμνά χέρια. Χρησιμοποιήστε γάντια για την τοποθέτησή τους, ώστε να μη μεταφέρετε την οσμή εκτός του χώρου της παγίδας.

Οδηγίες χρήσης


Διάρκεια 

Συντήρηση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Για την παρακολούθηση και παγίδευση μικρών λεπιδόπτερων και δίπτερων.

Για την παρακολούθηση και παγίδευση μεγάλων λεπιδόπτερων.