Για παραγγελίες καλέστε 2310461007 , 6988521200 ή στείλτε μας μήνυμα mail@bio-insecta.gr. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα

Σύστημα Biorend-R

Σειρά προϊόντων με συνδυασμένη χρήση του υγρού Biorend-R και εντομοπαθογόνων νηματωδών.

Εντομοπαθογόνοι νηματώδεις

Οι εντομοπαθογόνοι νηματώδεις χρησιμοποιούνται στη βιολογική καταπολέμηση φυτοφάγων εντόμων. Είναι νηματόμορφοι σκώληκες χωρίς άκρα, με μήκος 0,5–1mm.

Εισβάλλουν από τα φυσικά ανοίγματα των εντόμων, μεταδίδουν βακτήρια και θανατώνουν τους φυτοφάγους οργανισμούς. Δεν επηρεάζουν τα φυτά, τα ωφέλιμα έντομα, τα πτηνά, τα θηλαστικά ούτε τον άνθρωπο.

Απαντώνται κυρίως στο έδαφος και είναι ευαίσθητοι σε ξηροθερμικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία. Για το λόγο αυτό, εκτός εδάφους και χωρίς τον συνδυασμό με Biorend‐R ζουν μικρό χρονικό διάστημα (6‐24 ώρες) με περιορισμένη αποτελεσματικότητα.

Χιτοζάνη - Biorend-R

Το ενυδατικό μέσο Biorend-R αποτελείται από την ουσία «χιτοζάνη», ένα πολυμερές της χιτίνης που απαντάται στον εξωσκελετό των εντόμων και στα κυτταρικά τοιχώματα των μυκήτων.

Η προσθήκη του Biorend-R διευκολύνει την επιβίωση των νηματωδών σε δυσμενείς για αυτούς περιβαλλοντικές συνθήκες. Τους παρέχει προστασία από την ξηρασία και την υπεριώδη ακτινοβολία αυξάνοντας έτσι τη βιωσιμότητά και τη δράση τους.

Είναι προϊόν φυσικό, βιοδιασπώμενο, μη τοξικό και μη ρυπογόνο, κατάλληλο για τις βιολογικές καλλιέργειες και το αστικό πράσινο.


Εντομοπαθογόνοι νηματώδεις σε διάλυμα.

Ο συνδυασμός

Η συνδυασμένη χρήση του Biorend-R με νηματώδεις είναι πατενταρισμένο σκεύασμα (Πατέντα Ευρωπαϊκή 13332676Β1 & Διεθνής 2002/037966).

Με τον συνδυασμό αυτό, αυξάνεται θεαματικά η επιβίωση και ενισχύεται η δράση των νηματωδών σε αντίξοες συνθήκες. Ουσιαστικά καθίσταται ιδιαίτερα αποτελεσματική η εφαρμογή νηματωδών και στο υπέργειο τμήμα των φυτών (διαφυλλικοί ψεκασμοί).

Μηχανισμός δράσης

 • Ο μηχανισμός δράσης βασίζεται στο γεγονός ότι οι εντομοπαθογόνοι νηματώδεις μπορούν να ζήσουν σε διαλύματα χιτοζάνης.

 • Οι εντομοπαθογόνοι νηματώδεις θανατώνουν τους φυτοφάγους ξενιστές τους, ταυτόχρονα τα συμβιωτικά βακτήρια που συσχετίζονται με τη μόλυνση του εντόμου ξενιστή, αρχίζουν να απελευθερώνουν ορισμένους μεταβολίτες όπως τα χιτινολυτικά ένζυμα και αντιβιοτικά.

 • Η χιτινολυτική δράση των ενζύμων που απελευθερώνονται από τα βακτήρια, επιταχύνει την αφομοίωση της χιτοζάνης από το φυτό επειδή τα ένζυμα αυτά διασπούν τα πολυμερή της χιτοζάνης σε μόρια(μονομερή και διμερή Ν-ακετυλοσακχαρίτη), που το φυτό μπορεί να αφομοιώσει ευκολότερα.

 • Λόγω της ικανότητας της χιτοζάνης να σχηματίζει μια μεμβράνη, οι νηματώδεις καλύπτονται με ένα προστατευτικό στρώμα που τους επιτρέπει να επιβιώνουν σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, όπως υψηλές θερμοκρασίες, ξήρανση και ακτινοβολία UV

 • Η καθεαυτή μυκοστατική δράση της χιτοζάνης σε συνέργεια με την αντιμυκητιακή δράση των ενζύμων και των αντιβιοτικών ενώσεων που απελευθερώνονται από τα βακτήρια έχει σαν συνέπεια την αναστολή της ανάπτυξης παθογόνων μικροοργανισμών.

 • Στη σύνθεση χιτοζάνης υπάρχουν φυσικά ίχνη ορισμένων ιόντων, όπως το Mn (II) και το Mg. Έχει αποδειχθεί ότι αυτά τα δύο συγκεκριμένα ιόντα προκαλούν χημική διέγερση των εντομοπαθογόνων νηματωδών, αυξάνοντας την παθογένεια και την παραγωγικότητά τους.

Πλεονεκτήματα μεθόδου

 • Περιβαλλοντικά φιλική μέθοδος

 • Ακίνδυνη για το χρήστη και τον καταναλωτή και τα κατοικίδια

 • Υψηλή αποτελεσματικότητα σε όλα τα κινητά στάδια

 • Μηδενική ανάπτυξη ανθεκτικότητας

 • Ευρύ φάσμα δράσης

 • Μεγάλη ‘υπολειμματικότητα’

 • Αυτόνομη μέθοδος

 • Προληπτική & θεραπευτική μέθοδος

 • Σύννομη και εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για ήπια φυτοπροστασία (ΕΚ 128/2009)


Βιολογική καταπολέμηση με προϊόντα της σειράς Biorend-R


Ιδιαίτερα αποτελεσματικό για θρίπα και κολεόπτερα ενώ έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα εναντίων λυριόμυζας, φυλλοκνίστη κ.α.

Ταχεία δράση συμβιωτικών βακτηρίων

Ιδανικό για υψηλές θερμοκρασίες (>25οC)

Ιδιαίτερα αποτελεσματικό για θρίπα και δίπτερα ενώ έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα εναντίων λεπιδόπτερων και κολεοπτέρων

Κατάλληλο για μικτές προσβολές λόγω του εύρους δράσης

Δρα ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες (έως 9οC)

Κατάλληλο για λεπιδόπτερα όπως αγρότιδες, πράσινο σκουλήκι, σποντόπτερα, φυλλοδέτες, κάμπιες των πεύκων, κάμπιες των λαχανικών κ.α.

Ανθεκτικό σε ξηροθερμικές συνθήκες

Ιδανικό για την αντιμετώπιση του καπνώδη, της ζευζέρας και άλλων ξυλοφάγων εντόμων

Αποτελεί μια αξιόλογη βιολογική λύση με χαμηλό κόστος και ιδιαίτερα υψηλή αποτελεσματικότητα

Έχει λύσει με μεγάλη επιτυχία το πρόβλημα του καπνώδη για τα νεαρά δένδρα

Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τόσο τον ρυγχοφόρο όσο και την παϊσαντίσια

Η πλέον σύγχρονη, βιολογική και ασφαλής λύση για τους εχθρούς των φοινικοειδών με αποτελεσματικότητα 80% σε θεραπευτικές και 98% σε προληπτικές εφαρμογές

Τα φοινικοειδή μπορούν να διασωθούν με το Biorend-R φοινικοειδών

Σύγχρονο σκεύασμα για τις ανάγκες του χλοοτάπητα τόσο για την αποτελεσματική προστασία του από αγρότιδες(καραφατμέ), σποντόπτερα και διάφορα έντομα εδάφους, όσο και την ανάπτυξή του ενώ είναι ακίνδυνο για θηλαστικά, πτηνά, ερπετά και τον άνθρωπο

Χαρείτε τον χλοοτάπητα, άμεσα μετά την εφαρμογή και χωρίς κανένα κίνδυνο