Παγίδες

Για την έγκαιρη επισήμανση και παρακολούθηση αλευρωδών, θριπών, αφίδων, σκιαρίδων κ.α.

Για την έγκαιρη επισήμανση και παρακολούθηση μικρών λεπιδόπτερων και δίπτερων

Για την έγκαιρη επισήμανση και παρακολούθηση μεγάλων λεπιδόπτερων

Προσελκυστικές φερομόνες για διάφορα έντομα